STRONA GŁÓWNA

 
 

Zebrania klasowe

 

Konsultacje: 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) -  godzina 1700 - 1800

●  godzina 1700 spotkanie rodziców oddziałów 0 - III,

●  godzina 1730 spotkanie rodziców klas IV - VII oraz gimnazjalnych.