STRONA GŁÓWNA

 
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

4 września  2017 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada  2017r. (sobota)

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia  2017 r.

Nowy Rok

1 stycznia  2018r.

Święto Trzech Króli

6 stycznia  2018r. (sobota)

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego  2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia  2018 r.

Egzamin gimnazjalny

 

18 kwietnia 2018 r. (środa) część humanistyczna

• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 900

• z zakresu języka polskiego - godz.1100

 

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza

• z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 900

• z zakresu matematyki - godz. 1100

 

20 kwietnia 2018 r. (piątek) język obcy nowożytny

• na poziomie podstawowym - godz. 900

• na poziomie rozszerzonym - godz. 1100

 

15 czerwca 2018r. - wyniki

 

1 Maja

wtorek

3 Maja

czwartek

Boże Ciało

31 maja  2018 r. (czwartek)

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca  2018 r. (piątek)

 

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Egzaminy gimnazjalne

18 - 20 kwietnia  2018 r.

Środa

2 maja  2018 r.

Piątek

4 maja  2018 r.

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie

12 września 2017r.

Konsultacje

10 października 2017r.

Zebranie

 7 listopada 2017r.

Konsultacje, informacja o przewidywanych ocenach

12 grudnia 2017r.

Rada Klasyfikacyjna

12 stycznia 2018r.

Rada Podsumowująca + zebranie, informacja o ocenach semestralnych

16 stycznia 2018r.

Zebranie

 6 marca2018r.

Konsultacje

10 kwietnia 2018r.

Zebranie, informacja o przewidywanych ocenach

15maja2018r.

Rada Klasyfikacyjna

15 czerwca 2018r.